Izjava o poverljivosti

 Za Comparativa doo je najvažniji Vaš osećaj poverenja u nas, zato Menadžment i zaposleni u Comparativa doo, koja je vlasnik Internet stranice www.komparativa.rs  ulažu i ulagaće i ubuduće, maksimalne napore, radi zaštite Vaše privatnosti, kad ste na "online" kao Korisnik našeg sajta.

Kako bi ste bolje razumeli koje i kakve informacije prikupljamo, i način i kako koristimo te informacije prikupljene od Vas, molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu o poverljivosti.

Izjava o poverljivosti

Usled samih svojstava koja karakterišu prenos informacija preko Internet mreže, nemoguće je garantovati potpunu zaštitu svih podataka, koje su prenesene na, ili sa internet stranice www.komparativa.rs pa Vas upozoravamo da poverljive informacije mogu doći u posed neovlašćenih lica izvan Comparative doo, i postati predmet nezakonitih i štetnih radnji ili otuđenja, kako to nismo u stanju da kontrolišemo, nismo ni odgovorni za bilo kakve eventualno nastale štete.

Sve informacije koje ste Vi objavili na otvorenim delovima internet stranice www.komparativa.rs dostupne su i drugim Korisnicima i mogle bi se bez Vašeg znanja pojaviti na Web pretraživačima ali i drugim Internet stranicama, kako to nismo u stanju da kontrolišemo, nismo ni odgovorni za bilo kakve eventualno nastale štete.

Komparativa nije ni na koji način odgovoran za načine i uslove rada trećih lica, na čije Internet stranice možete pristupiti sa Internet stranica www.komparativa.rs  zato Vam preporučujemo da pre početka korišćenja tih internet stranica pregledate pažljivo Izjavu o poverljivosti podataka te Internet stranice.

Ova Izjava o poverljivosti podataka odnosi se na sve arhivirane podatke, koji su prikupljeni prilikom korišćenja Internet stranica www.komparativa.rs od strane Korisnika.

Podaci koji mogu biti automatski prikupljani putem elektronskih alata u trenutku kad posetite internet stranicu www.komparativa.rs je Vaša IP (Internet Protocol) adresa, vrsta pretraživača koji koristite i koju ste internet stranicu posetili pre ili posle posete, naše internet stranice. Ove informacije koristimo bez ograničenja u Marketinškoj analizi kretanja i trendova na tržištu, koji bi mogli da budu od uticaja na poboljšanje naše promoterske ponude roba i usluga, i eventualno kao statistički podatak u skladu sa Zakonom koji reguliše tu oblast u Republici Srbiji.

Podaci koji mogu biti zahtevani od Vas prilikom korišćenja Internet stranica www.komparativa.rs mogu biti lične prirode,(koje lično određuju Korisnika) kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj, datum rođenja, broj Vaše kreditne/platne kartice, datum važenja, kod za autorizaciju i druge informacije povezane sa tim.

Vašim ličnim podacima/Korisničkom nalogu/Korisničkom računu na internet stranici www.komparativa.rs možete pristupiti pomoću lozinke i korisničkog imena. Vaše lične informacije se čuvaju na serveru kom mogu pristupiti samo ovlašćene osobe. Određene osetljive informacije se kriptuju koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, na taj način osiguravamo privatnost Vaših ličnih podataka, od neovlašćenog korišćenja. Savetujemo Vam da nikome ne otkrivate Vašu lozinku.

Pružanje nekih informacija lične prirode mogu biti određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne.U slučaju da niste pružili obavezne informacije koje su zahtevane kao uslov za određenu opciju korišćenja Internet stranica, neće Vam biti omogućeno korišćenje te opcije.

Ovako prikupljene podatke lične prirode isključivo koristimo da bi poboljšali promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, da bi uspostavili kontakt sa Vama, prosledili Vam poruke u vezi sa određenim korisničkim nalozima, zahteve ili upite, odnosno poruke u vezi sa kupovinom proizvoda/usluga. Primanje ovih vrsta poruka je obavezno, pa opcija primanja ne može da se isključi od strane korisnika.

Comparativa doo zadržava pravo da samo neke od neophodnih ličnih podataka prikaže Banci/financijskoj instituciji i Partneru, od kog ste kupili određeni proizvod/uslugu, i to isključivo u svrhu realizacije kupovine, kao i u svrhu saradnje sa određenim državnim institucijama, odgovornim za provođenje zakona.

Komparativa doo se ograđuje od eventualnog korišćenja i zloupotrebe ličnih podataka Korisnika, od strane pravnih lica kojima je te podatke prikazala uz ugovornu obavezu čuvanja privatnosti Korisnika, a u cilju Korisnikove indentifikacije pred njima, i ne može ni na kakav način biti odgovorna za eventualnu pričinjenu štetu Korisniku.

Samo Korisnicima, koji su odabrali opciju primanja Promotivnih e-mail poruka, koje oglašavaju isticanje proizvoda/usluga iz ponude, se šalju poruke takve sadržine. U slučaju da više ne želite da primate poruke takve sadržine, u bilo kom trenutku, po obavljenoj registraciji, možete otkazati primanje Promotivnih e-mail poruka, slanjem e-mail poruke, sa takvim zahtevom na našu e-mail adresu office@komparativa.rs        

U slučaju bilo kojih nedoumica oko poverljivosti podataka, ili ako želite da ažurirate neke od podataka molimo Vas da nam pošaljete e-mail poruku sa potrebnim izmenama na e-mail adresu office@komparativa.rs

Registracijom/otvaranjem Korisničkog računa/naloga na internet stranicama www.komparativa.rs smatra se da je Korisnik ovu Izjavu o poverljivosti podataka u potpunosti pročitao, razumeo i u celosti prihvatio.

Comparativa doo zadržavamo pravo da ovu Izjavu o privatnosti može izmeniti u svako doba i da tako izmenjenu, uz obaveštenje o nastanku promene na glavnoj stranici, postaje važeća, odmah po njenoj objavi na Internet stranicama www.komparativa.rs.

Nastavak Vašeg korišćenja ove Internet stranice, po nastalim izmenama u Izjavi o poverljivosti, podrazumeva da prihvatate tako izmenjenu Izjavu o poverljivosti.

Savetujemo Korisnike da s vremena na vreme, ponovo pažljivo pročitaju informacije sadržane u Izjavi o poverljivosti, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.