Uslovi koriscenja turistickih ponuda

   1.1.Po urađenom kliku na KUPI, ugovorili ste kupovinu Kupona, i prihvatili obavezu da odmah:

a. U roku od 24.časa (48.č. vikendom) kontaktirate na dostavljeni telefon Organizatora puta, odnosno pružavaocu usluga Vašeg smeštaja, noćenja u hotelu, apartmanu, vili, kući, studiju, sobi, salašu i slično i odmah ugovorite termin sklapanja i samo sklapanje Ugovora o putovanju sa Organizatorom putovanja odnosno sa Organizatorom ili Pružavaocem usluga smeštaja, da ugovorite Ugovor o smeštaju

b. Da u ovom istom roku, od 24.časa (48.č. vikendom) istovremeno izvršite i uplatu za sam Komparativin Kupon, prema dostavljenoj Uplatnici. 

  1.2.  Ukoliko se u roku od 24.časa (48.č. vikendom) ne javite Vašem Organizatoru putovanja, odnosno Organizatoru usluge ili pružavaocu usluge Vašeg smeštaja, i u tom roku od 24.časa (48.č. vikendom) ne potpišete sa njim Ugovor o putovanju, odnosno Ugovor o smeštaju, smatraće se da ste odustali od putovanja, odnosno smeštaja dogovorenog posredstvom Komparative. U tom slučaju Comparativa doo zadržava pravo na 20% od uplaćenog iznosa za kupovinu Kupona.

   2.1.  Potpisivanjem Ugovora o putovanju sa Organizatorom, nadalje za kupca Kupona važe odredbe Opštih uslova putovanja dati u članu 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) i uslovi definisani u ugovoru Organizatora putovanja/Organizatora usluge smeštaja ili davaoca usluge smeštaja.  Ukoliko odustanete od Putovanja sve navedene odredbe koje se u njima odnose na odustajanje i povraćaj novca, se primenjuju, u istom procentu, i na onaj pripadajući deo, od ukupnog iznosa za ugovorenu uslugu, koji je plaćen preko kupovine Kupona na www.komparativa.rs

           Comparativa.doo

  Notica:

- Svojim „klikom“ na Kupi, kojim se izvršava kupovina/rezervacija Kupona na Sajtu, istovremeno izjavljujete da ste pročitali i da prihvatate Uslove korišćenja turističkih ponuda.  

- Odmah po konstatovanoj Uplati, istog dana Vam emailom šaljemo kupljeni Kupon, ako ga ne dobijete sutradan po uplati, kontaktirajte nas na info@koparativa.rs i mi ćemo Vam pomoći, da nađete Vaš Kupon ili ćemo se dogovoriti da Vas Vaš Kupon čeka direktno kod Davaoca turističke usluge.