Za firme

Dovodimo Vam nove klijente, odmah, i pružamo vam jedinstvenu priliku, da im pokažete, ono što već znaju vaši Stalni klijenti, zašto ste baš Vi, najbolji u svom poslu, i zašto se oni, koji Vas jednom upoznaju, uvek vama vraćaju.

Šest prednosti:

1. Za saradju sa nama Vam ne treba novac unapred, i to je naša prva prednost, prvo novi Klijenti, pa novac, ako nema novih klijenata, nema ni vaših troškova, a promocija koju smo već priredili za vas, je besplatna.

Iskustvo u komunikaciji sa našim Partnerima(Vama), nam kaže, da oni znaju cene Klasičnih oblika reklame i koliko novih kupaca vam ona dovede za taj novac, i da znate da to funkcioniše tako, što prvo zaradite od starih Klijenata, pa deo tih para uložite u dolazak novih Klijenata.

 2. Druga naša prednost je u tome, što u svakoj saradnji sa nama, su svi sretni, jer mi sve delimo, delimo i sa Vama, i sa našim Članovima i društvom u kome živimo.

Od novca, koji ćete tek ostvariti, promotivnom prodajom preko našeg Sajta, deo ćete nameniti za animiranje dolaska novih Klijenata. Taj deo podelićemo tako, da veliki deo tog novca, dobiju vaši novi Klijenti kroz popust, a jedan procenat od toga novca mi, a vi preostali novac odmah, i naravno nove Klijente.

3. Treća naša prednost je ta, što sama prezentacija od Vas, ne zahteva (pored novca) ni vreme, sem odluke o saradnji sa nama, sve ostalo u prezentaciji Vas i vaše ponude, radimo mi, naravno uz konsultacije i Vaše odobrenje.

4. Rezultat, u vidu broja novih Klijenata trenutno vidljiv. Vaše predstavljanje kroz vašu Ponudu, na stranicama komparative  videće odmah, više hiljada ljudi,  koji će i dodatno biti animirani i putem svoje Prijave za prijem E-mail poruka. Ovo Vaše predstavljanje, istovremeno prezentujemo i preko popularnih društvenih mreža, aplikacijom vaše Ponude na njihov profil.

Naši korisnici, budući da imaju i motiv, u vidu želje da Ponuda za koju su zainteresovani, preskoči cenzus u broju kupovina, da bi ostvarili popust, i sami zovu svoje prijatelje, i šalju linkove za našu stranicu, povećavajući izloženost vaše Ponude još većem broju ljudi.

5. Odlučujuća naša prednost je dostupnost generacije za 21 vek, oni su vaša nova klijentela, koja Vam ranije nije bila dostupna, ni preko nijednog drugog klasičnog Medija. Oni čine gro populacije današnjih mladih ljudi, koji su uglavnom usmereni na komunikaciju putem interneta i društvenih mreža, twitter, facebook i itd.

6. Šesta prednost je sam princip prodaje, koji garantuje naplatu unapred i prosleđivanje novčanih sredstava u veoma kratkom roku, uz trenutnu transparentnost svake učinjene Kupovine na Sajtu.

Princip kolektivne kupovinepodrazumeva, da se popust za kupovinu ostvaruje, samo kad se oko istog proizvoda/usluge okupi bar minimalan broj zainteresovanih Kupaca. U tom momentu Kupcima se odobrava popust, u istom momentu oni uplaćuju novac, i prosleđuje im se Kupon (vaša potvrda da su platili). Sa tim Kuponom, dolaze i ostvaruju kupovinu kod Vas. Naravno, predhodno smo sa Vama precizirali sve, census, maksimalan broj kupovina, kao i rokove iskoristivosti i itd.